Paştile în lagărul de la Solovăţ

Apr 13, 2011 by

peisaj de Maria Vişneak

"Sfeşnicele vechi ardeau aidoma unor flori nemaivăzute ale Sfintei Nopţi, lumina lor licărind pe steagurile cu chipul Mântuitorului şi al Preacuratei Maicii Lui."

Această slujbă a fost unică în felul său. Zeci de episcopi au mers în fruntea procesiunii pascale. Sfeşnicele vechi ardeau aidoma unor flori nemaivăzute ale Sfintei Nopţi, lumina lor licărind pe steagurile cu chipul Mântuitorului şi al Preacuratei Maicii Lui.

Nu au bătut clopotele. Dar, cu mult înainte de miezul nopţii, şiruri nesfârşite de umbre sure au început să se strecoare spre biserică de-a lungul zidului cremlinului, construit din pietre enorme, de-a lungul turnurilor severe. Puţini de tot au reuşit să intre în biserică. Nu au încăput nici măcar clericii, fiindcă atunci, la Solovăţ, erau peste 500 de slujitori ai altarului.

Mesteacănul în formă de Cruce de pe insula Solovăţ

Mesteacănul în formă de Cruce de pe insula Solovăţ

Din porţile larg deschise ale vechii biserici, strălucind cu mii de culori, a pornit o procesiune nemaiîntâlnită. Înconjuraţi de sfeşnice şi făclii, mergeau şaptesprezece episcopi în veşminte, peste 200 de ierei şi tot atâţia călugări, iar, după ei, – nesfârşitele rânduri de deţinuţi, ale căror inimi şi cugete, în acea noapte minunată, erau îndreptate spre Hristos-Mântuitorul.

Hristos a înviat! Puţini au auzit cuvintele Bunei Veşti, spuse în biserică, dar toţi le-au simţit cu inima şi, deasupra tăcerii înzăpezite, ca un val zgomotos, triumfând sub cupola de foc a cerului aureolat, s-a răspândit răspunsul: Adevărat a înviat!

Cânta toată lumea. Corul triumfător al celor „din mormânturi” slăvea şi înălţa viitoarea lor înviere – inevitabilă şi de neoprit de forţele răului. „Hristos a înviat din morţi…”, cântau cu toţii. Ca o mare putere a veşnicului şi nestinsului Adevăr răsuna în acea noapte – „…şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le!”. Bucuria nădejdii cuprindea inimile chinuite ale deţinuţilor. Suferinţele şi închisoarea sunt vremelnice şi nu veşnice. Iar viaţa Duhului Luminos al lui Hristos este fără de sfârşit. Vom muri, dar vom învia din morţi.

Hristos a înviat!

Boris ŞIREAEV

Related Posts

Share This

Lasă un răspuns


Get Widget
%d bloggers like this: