Sfântul Munte Athos

Feb 25, 2012 by

De ce a ajuns atât de măreţ acest munte, încât este numit sfânt?

Sfântul Munte Athos este situat în nord-estul Greciei, înconjurat din trei părţi de Marea Egee şi străbătut de un lanţ muntos, asemenea unei coloane vertebrale, care culminează cu impunătorul vârf de 2040 m. Peisajul muntelui şi marea albastră din jur îi conferă o frumuseţe deosebită.

Dar adevărata armonie şi strălucire a Athosului constă în însemnătatea şi valoarea lui spirituală şi duhovnicească. De-a lungul istoriei Athosul a rezistat ca un munte de foc al Ortodoxiei. Acest munte este pentru noi ca o grădină a veşniciei pe pământ, ca foişorul de taină sau altarul Ortodoxiei plin de lumină dumnezeiască.

În acest loc a fost atins cel mai înalt nivel de trăire şi simţire şi de conservare a tradiţiei ortodoxe. În colibele umile, în marile mănăstiri sau pe potecile ascunse ale Athosului – peste tot monahii, ca nişte seminţe aruncate în pământ bun, au rodit spre slava lui Dumnezeu şi au dat Cerului şi lumii întregi rod însutit. Călugării, ca oameni sensibili din fire, înclinaţi spre tot ce-i frumos şi dumnezeiesc, au dat ca încununare a gândurilor, rugăciunilor, nevoinţelor şi ostenelilor  lor valori teologice, culturale şi artistice, dar mai ales au excelat în lucrarea de căpătâi a monahismului: rugăciunea neîncetată şi despătimirea.

Prin ceea ce au făcut şi fac monahii s-au dăruit ca o jertfă bine primită şi ca o ardere de tot lui Dumnezeu. Înfruntând nenumărate necazuri şi greutăţi, ei s-au ridicat deasupra neputinţei omeneşti, ajungând la înaltă sfinţenie şi unire cu Dumnezeu. Pe Sfântul Munte Athos au fost şi sunt şi azi duhovnici iscusiţi, povăţuitori de suflete, dascăli ai Rugăciunii lui Iisus sau sihaştri tăinuiţi prin peşteri, care se roagă neîncetat pentru întreaga lume şi datorită cărora Dumnezeu mai ţine lumea.

Timp de zece secole neîntrerupt pe Sfântul Munte n-au contenit Liturghiile, nu s-au întrerupt slujbele lungi cu privegheri de toată noaptea (unice în lumea ortodoxă de azi), n-au încetat dangătele clopotelor, care cheamă la rugăciune, nu s-au stins candelele-n biserici, în preajma icoanelor făcătoare de minuni şi a sfintelor moaşte, n-a dispărut mirosul de tămâie, n-a încetat Rugăciunea lui Iisus şi laudele către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu.

Prin tot ce are Sfântul Munte Athos este lauda şi cununa ortodoxiei. În faţa lui toţi se uimesc şi recunosc că tăria dreptei credinţe constă în rugăciune şi în trăire vie cu Hristos.

Muntele Athos este numit sfânt pentru că străluceşte de peste veacuri şi azi în întreaga lume ortodoxă prin credinţa şi harul celor ce se nevoiesc acolo, prin roadele duhovniceşti ale monahilor purtători de Duh Sfânt, care vieţuiesc acolo între cer şi pământ…

Cristina GOREANU

Related Posts

Tags

Share This

Lasă un răspuns


Get Widget
%d bloggers like this: