Fiii risipitori

Feb 17, 2015 by

“Mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi”, spune Sfânta Scriptură (Matei 22, 14). Dar nu Domnul este cel care ne alege, ci...

read more

Cum am ajuns la credinţă?

Feb 17, 2015 by

Dacă avem în vedere că Domnul Hristos a spus şi cu alte prilejuri că credinţa în El este trebuitoare pentru mântuire – de...

read more

Fata cu visuri de cristal

Feb 17, 2015 by

Pe copila asta cu bucle bălaie o vedeam adesea printre enoriaşii unei biserici din capitală. De fiece dată mă uimea smerenia ei...

read more

Get Widget