Nu întoarce faţa Ta de la sufletul meu

Apr 25, 2015 by

e1335659fc72cc2fe5c1a24f0e8b7ce6Se spune că Postul Mare are şapte verste, ultima dintre care – Săptămâna patimilor – este de aur. În acest răstimp încercăm să facem o radiografiere a fiinţei noastre duhovniceşti, să pătrundem pînă în adâncul greşelilor noastre, să ne căim pentru ele în faţa Domnului, să primim dezlegare la mărturisire şi să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

E bine să te împărtăşeşti măcar câte o dată în fiecare dintre cele patru posturi de peste an. În special, în Postul Mare. Sfânta Pelagheia din Reazan spunea că împărtăşania din Joia Mare, în caz de prigoană, este valabilă timp de trei ani.

Nu zadarnic la începutul Postului Mare ne rugăm: „Nu întoarce faţa Ta de la sufletul meu”. Căci fără ajutorul Domnului, fără harul Duhului Sfânt pogorât peste noi este greu să te regenerezi sufleteşte. Iar Domnul susţine pe cei care sincer doresc o schimbare în bine şi depun efort pentru ea. Astfel, în timpul Postului Mare, pe lângă limitările alimentare se cuvine să reducen participarea la diverse întruniri, vorba deşartă, timpul petrecut în faţa televizorului şi a computerului ş. a.

În timpul Postului Mare, pornind de la exemplele biblice, suntem îndemnaţi să alegem cui vrem să ne asemănăm. Vrem noi oare să ne asemănăm modelelor sau vedetelor de o zi, care îşi etalează trupul trecător, sau oamenilor bogaţi sufleteşte şi duhovniceşte, sfinţilor, Domnului nostru Iisus Hristos? Vrem petreceri şi averi pe pământ sau comoară nepieritoare în ceruri?

Postul Mare ne ajută să răspundem la aceste întrebări. Şi, dacă vom găsi răspunsurile corecte, ne vom învrednici într-un mod deosebit de retrăirea patimilor Mântuitorului, vom agonisi curăţia şi spiritul Lui de jertfă până la sacrificiu pentru aproapele şi pentru credinţa strămoşească, vom fi nu numai martori, dar şi participanţi ai Învierii.

Leo BORDEIANU

Related Posts

Share This

Lasă un răspuns


Get Widget
%d bloggers like this: