Scara Dumnezeiescului urcuş

Feb 16, 2011 by

"Fiecare treaptă descrisă de Sfântul Ioan este un urcuş, o îmdrumare spre călătoria spre Împărăţia Cerească."

"Fiecare treaptă descrisă de Sfântul Ioan este un urcuş, o îmdrumare spre călătoria spre Împărăţia Cerească."

Sfântul Ioan Scărarul s-a născut în jurul anului 579 şi a adormit întru Domnul în anul 649. A intrat în mănăstirea din Muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Până la acea vârstă dobândise o pregătire solidă în toate ştiinţele acelei vremi.

Aleasa sa pregătire i-a adus numele de Ioan Scolasticul, iar vieţuirea în Muntele Sinai – de Ioan Sinaitul. Este cunoscut însă ca Ioan Scărarul, datorită cărţii „Scara dumnezeiescului urcuş”, pe care a scris-o la sfârşitul vieţii sale.

Vreme de 19 ani l-a avut ca povăţuitor pe Cuviosul Martirie. După moartea acestuia, Sfântul Ioan s-a retras într-un loc izolat, numit Thola, la 5 mile de mănăstire, unde a vieţuit în linişte vreme de 40 de ani.

A fost rugat de monahi să primească a fi egumen al Mănăstirii Sinai. În timpul cât conducea pe monahi pe calea desăvârşirii, a alcătuit scrierea Scara – „Scara dumnezeiescului urcuş”, – care este alcătuită din 30 de „Trepte”.

Fiecare treaptă descrisă de Sfântul Ioan este un urcuş, o îmdrumare spre călătoria spre Împărăţia Cerească. Domnul nostru Iisus Hristos este reprezentat la capătul scarii, cu braţele întinse, gata să-i primeasca pe cei care urcă. Demonii îi atacă pe cei care se caţără pe scară, încercând să-i tragă în jos, în iad. Mesajul este clar: pentru a putea urca spre cer este necesar să ne aţintim privirea spre Mântuitorul Hristos, sursa şi împlinirea credinţei noastre. Trebuie să privim spre Iisus.

Lasă un răspuns


Get Widget
%d bloggers like this: