Sfinţii Trei Ierarhi, dascăli a toată lumea: Vasilie cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur

Feb 16, 2011 by

"Aceşti trei Sfinţi Părinţi sunt cei mai mari învăţători şi Păstori ai Bisericii, din toată istoria creştinătăţii."

Aceşti trei Sfinţi Părinţi sunt cei mai mari învăţători şi Păstori ai Bisericii, din toată istoria creştinătăţii. Viaţa lor sfânta şi învăţăturile lor alcătuiesc nişte adevărate îndreptare de ortodoxie. Este o dovada limpede că e rătăcire să nu crezi ca ei.

Cei Trei Ierarhi au trăit toţi cam în aceeaşi vreme – în secolul IV, şi toţi trei au adus Ortodoxiei şi Bisericii chezăşia şi strălucirea sfinţeniei unor oameni cu înaltă ştiinţă de carte.

Sfântul Vasilie a fost păstor al mirenilor, dar şi mare îndrumător al călugărilor. Rânduielile date de el călugărilor, acum 16 veacuri, dăinuiesc şi astăzi. El cheamă pe cei bogaţi să sprijine aşezămintele creştine intemeiate de el, pentru ajutorarea săracilor, a bolnavilor, a tuturor celor slabi şi neputincioşi.

Sfântul Grigorie de Nazianz, vorbitor înnăscut, poet şi mare teolog, şi-a câstigat renumele de “Cuvântător de Dumnezeu”, adică de teolog, tălmăcind pe înţelesul oamenilor din timpul lui, Taina Sfintei Treimi. Prin cuvântările sale din biserica Învierii din Constantinopol, el a risipit rătăcirea lui Arie din acest oraş. Puţini teologi s-au ridicat la înălţimea şi la adâncimea teologiei lui.

Sfântul Ioan Gura de Aur a folosit amvonul, mai ales, pentru învăţarea mirenilor, chemându-i spre întoarcerea la Dumnezeu şi la milostenie, de la cei mai smeriţi, până la cei mai semeţi. A fost socotit ca cel mai iscusit vorbitor, pe care l-a avut Biserica. El ne-a lăsat Tălmăcirea Evangheliei după Matei şi a celor 14 Epistole ale Sfântului Pavel, care sunt o adevărată evanghelie practică.

Sfântul Vasilie şi Sfântul Ioan Hrisostom s-au străduit şi cu infrumusetarea şi desavarsirea Sfintei Liturghii. Liturghia Sfântului Ioan şi Liturghia Sfântului Vasilie poartă şi astăzi numele lor şi se săvârşesc în Biserica Ortodoxă.

În cinstea Sfinţilor Ierarhi, acum trei veacuri, domnitorul Vasile Lupu al Moldovei a înălţat minunata biserică din Iaşi, care a uimit multă lume prin frumuseţea podoabelor ei.

Related Posts

Share This

Lasă un răspuns


Get Widget
%d bloggers like this: