Duhul Sfânt a pogorât în chip de limbi de foc

Iun 14, 2011 by

"Acel Duh nu a luat trup ca Fiul şi nu în chip omenesc a venit, şi nu în chip de porumbel, ci a răsunat din cer tunet şi văpaia care a venit în zbor năştea limbi de foc. Limbile împărţindu-se se aşezau pe capetele apostolilor. Acesta este chipul pogorârii Duhului!"

"Acel Duh nu a luat trup ca Fiul şi nu în chip omenesc a venit, şi nu în chip de porumbel, ci a răsunat din cer tunet şi văpaia care a venit în zbor năştea limbi de foc. Limbile împărţindu-se se aşezau pe capetele apostolilor. Acesta este chipul pogorârii Duhului!"

Nu îmi permite să mă înfricoşez de sărăcia limbii mele, Harul, Care a împărţit astăzi limbile, Care pe cei neînvăţaţi i-a făcut învăţători ai lumii, care i-a ales pe pescari propovăduitori ai adevărului şi a ruşinat pe înţelepţii acestei lumi. Altfel cum a fost posibil ca aşa mulţi oameni molipsiţi de idolatrie să se întoarcă la viaţa cucernică? Cum de atât de puţini ucenici, de nu erau înarmaţi cu focul Dumnezeirii, ar fi putut lupta cu numărul mare de oameni şi împreună cu ei şi cu demonii?

Binevestind despre acest Har, Hristos le-a spus ucenicilor Săi: nu vă voi lăsa orfani; alt Mângâietor vă va da vouă Tatăl (Ioan 14, 18, 16).

Acum s-a revărsat Izvorul harului de foc şi văpaia Lui a transmis darurile Duhului.

Înălţarea Domnului la cer serveşte drept chezăşie a pogorârii de acolo a Duhului. Cei ce L-au primit pe Iisus urmau să primească şi pogorârea Duhului, pentru ca lucrarea cunoaşterii de Dumnezeu să atingă un nivel din ce în ce mai înalt. Lucrând chipul şi firea cea omenească, Iisus a pregătit oamenii pentru primirea Duhului… „Încă multe am a vă spune, zice Mântuitorul, dar acum nu puteţi să le purtaţi (înţelegeţi). Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul” (Ioan 16, 12). A trecut puţin timp după Înălţare şi s-a înfăptuit Pogorârea Duhului.

Ţinându-se de făgăduinţa Domnului ca de o ancoră, ceata apostolilor aştepta venirea Duhului şi când numărul zilelor a atins numărul de cincizeci (de la Înviere) atunci s-a întâmplat Pogorârea Duhului. Acel Duh nu a luat trup ca Fiul şi nu în chip omenesc a venit, şi nu în chip de porumbel, ci a răsunat din cer tunet şi văpaia care a venit în zbor năştea limbi de foc. Limbile împărţindu-se se aşezau pe capetele apostolilor. Acesta este chipul pogorârii Duhului!

Această zi este aleasă de Domnul mai mult decât altele.

Sf. Ioan Gură de Aur

Related Posts

Share This

Lasă un răspuns


Get Widget
%d bloggers like this: