Schimbarea la faţă

Aug 12, 2011 by

Icoana Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos

Icoana Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos

Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca s-o schimbe la faţă. Dar această schimbare depinde de noi. Mila Domnului şi îndurarea Sa se îndreaptă spre noi în măsura în care ni le dorim. Şi suntem pregătiţi pentru ele.

Întâmplarea de pe muntele Tabor, când Mântuitorul: „S-a schimbat la faţă şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” a fost menită să-i întărească pe ucenicii Săi în preajma Răstignirii ce urma să fie. Ea îi întăreşte în credinţă pe toţi credincioşii în vederea viitoarelor încercări.

Acest episod biblic este şi un îndemn spre o schimbare sufletească. Numai lăsând haina întunecată a păcatului şi îmbrăcând-o pe cea luminoasă a dragostei, a virtuţilor, a faptelor bune şi a milosteniei, putem spera la mila Domnului şi la umbrirea cu harul Duhului Sfânt.

Propria schimbare, întoarcerea cu faţa spre bine, spre lumină, spre învăţătura biblică, spre rugăciunea cea de sine stătătoare şi spre cea în comun din Sfânta Biserică, spre mărturisire şi spre unirea cu Hristos prin taina Sfintei Împărtăşanii este începutul schimbării lumii.

Harul Duhului Sfânt poposeşte asupra celor ce se străduiesc să facă această schimbare şi le ajută în realizarea intenţiei lor.

Leo BORDEIANU

Lasă un răspuns


Get Widget
%d bloggers like this: