Steagurile lui Ştefan cel Mare şi Sfânt de la Muntele Athos

Aug 12, 2011 by

Stegul Sf. Ştefan cel MareÎntre 24 august şi 12 septembrie curent, la Chişinău, în incinta Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie va fi expus unul dintre steagurile Sfântului Ştefan cel Mare. Relicva va fi adusă de la Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti în cadrul aniversării a 20 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova.

Secole de-a rândul s-au păstrat la Mănăstirea Zografu două steaguri dăruite de domnul Moldovei spre sfârşitul domniei sale. Unul din ele (care poartă data exactă a confecţionării – anul 1500), la sf. sec. IX, era păstrat în biblioteca mănăstirii Zografu, fiind din „atlas roşu, vechi şi rupt de tot”. Tradiţia spune că acest steag a fost lucrat de una dintre fiicele lui Ştefan cel Mare.

În anul 1917 această relicvă a neamului românesc a fost luată de la sfânta mănăstire de către aliatul românilor armata franceză şi predat consulului general român la Salonic la 13 (26) martie 1917. Apoi, după ce a fost transportat la Paris, a avut loc cu o solemnitate deosebită (în incinta Sorbonei), retrocedarea lui oficială României, la 28 iulie (9 august) 1917. La sfârşitul anului 1919 steagul a fost predat Muzeului Militar Naţional din Bucureşti, unde s-a păstrat până la 1975, când a intrat în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie, unde se află şi astăzi (cu nr. de inventar 75062) . Fondalul drapelului este de culoare roşu-deschis şi are mărimea de 120×90 cm. Până la noi a ajuns doar o singură faţă a steagului, ce îl reprezintă pe Sf.Gheorghe şezând pe tron, în mâini ţinând o spadă şi călcând în picioare un balaur cu trei capete. În stânga şi în dreapta capului sfântului este brodat câte un înger: în dreapta, cu o spadă în mână, iar cel din stânga, ţine un scut. Ambii îi aşează Sfântului Gheorghe o coroană pe cap. Lângă îngeri se află următoarea inscripţie în limba greacă, executată cu fir de argint: „Sfântul Gheorghe din Capadocia”.

Completează compoziţia icoanei Sf. Gheorghe următoarea inscripţie slavonească, brodată tot în litere de argint, pe marginea steagului, de jur împrejur: „O, îndelung răbdătorule şi de biruinţi purtătorule, mare mucenic Gheorghe, carele la nevoi şi în năpaste eşti grabnic apărător şi fierbinte ajutător, şi celor întristaţi bucurie nespusă, primeşte de la noi şi această rugăminte a smeritului robului tău a domnului Io Ştefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei; şi-l păzeşte pe el neatins în acest veac şi în cel viitor, cu rugăciunile celor ce te cinstesc pe tine, ca să te proslăvim pe tine în veci, amin! Şi s-a făcut în anul 7008, iar al domniei lui anul al 43-lea”.

Cel de-al doilea steag dăruit, tot de către Ştefan cel Mare mănăstirii Zografu are forma prapurilor bisericeşti, având 168x100cm, iar în partea de jos – trei colţuri. Pe faţă este reprezentat sfântul protector al mănăstirii – Sf.Gheorghe, călare pe un cal alb, omorând cu suliţa balaurul.

Steagurile acestea – valoroase şi originale mărturii ale slăvitului domn moldovean fac parte din patrimoniul poporului român şi trebuiesc păstrate cu sfinţenie şi cunoscute de urmaşii lui Ştefan cel Mare.

Dr. Vlad MISCHEVCA

Related Posts

Share This

Lasă un răspuns


Get Widget
%d bloggers like this: