Prima Lege a lui Dumnezeu

Iul 28, 2014 by

Moise cu cele 10 porunciAceasta este Legea pe care Domnul Dumnezeu Savaot a dat-o poporului Său Israel, prin marele Său ales, profetul Moise, pe muntele Sinai:

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-am scos din pământul Egiptului, din casa robiei.

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a celor ce sunt sus în cer, sau jos pe pământ, sau în apă şi sub pământ.

Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, căci Eu Domnul Dumnezeul tău sunt Dumnezeu zelos, Care pedepseşte vina părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam pentru cei ce Mă urăsc.

Şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul Dumnezeul tău nepedepsit pe cel ce ia numele Lui în deşert.

Păzeşte ziua odihnei, ca să o ţii cu sfinţenie, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău.

Şase zile lucrează şi-ţi fă toate treburile tale;

Ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în ziua aceea nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici asinul tău, sau alt dobitoc al tău, nici străinul tău care se află la tine, ca să se odihnească robul tău şi roaba ta cum te odihneşti şi tu.

Adu-ţi aminte că ai fost rob în pământul Egiptului, şi Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână tare şi cu braţ înalt şi de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să păzeşti ziua odihnei şi să o ţii cu sfinţenie.

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să trăieşti ani mulţi şi să-ţi fie bine în pământul acela pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă ţie!

Să nu ucizi!

Să nu fii desfrânat!

Să nu furi!

Să nu dai mărturii mincinoase asupra aproapelui tău!

Să nu pofteşti femeia aproapelui tău şi să nu doreşti casa aproapelui tău, nici ţarina lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici asinul lui, nici orice dobitoc al lui, nici nimic din cele ce sunt ale aproapelui tău!” (Deuteronom, 5, 6-21).

Aceasta este prima Lege dumnezeiască, fără de care nici un popor nu se poate mântui, nici poporul Israel, nici poporul ruşilor, nici poporul englezilor, nici poporul chinezilor, nici poporul sârbilor, şi nici un alt popor de pe faţa pământului. Într-adevăr, această Lege este succintă (sinoptică), dar are multe de spus celui care cugetă şi caută mântuirea sufletului său.

Cel care nu-şi însu-şeşte din tot sufletul această primă Lege dumnezeiască, nu se poate apropia de Hristos şi de Legea Lui.

Deoarece cel care n-a învăţat să înoate în râu nu trebuie să se afunde în apă adâncă, pentru că se va îneca.

Şi din nou, cel care nu ştie întâi să meargă nu trebuie să alerge, deoarece va cădea şi va pătimi.

Şi cel care nu va învăţa mai întâi să socotească cu unităţile nu va putea niciodată să socotească cu miile.

Şi cel care nu va şti mai întâi să silabisească nu va învăţa niciodată să vorbească şi să citească corect.

Şi cel care nu va pune mai întâi temelia casei în zadar se va chinui să pună acoperişul şi turla.

Şi iarăşi, cel care nu va împlini Legea lui Moise în zadar va izbi în poarta palatului Iul Hristos, pentru că aceasta nu i se va deschide.

Iată, fraţilor, câte ne spune şi ne consemnea-ză această primă Lege dumnezeiască, când o cercetăm îndeaproape şi cugetăm mai adânc la sensul ei.

Sfântul Nicolae VELIMIROVICI

Related Posts

Share This

Lasă un răspuns


Get Widget
%d bloggers like this: