Satul Ohrincea – binecuvântat de Dumnezeu

Aug 16, 2014 by

Ohrincea 8eSărbătoarea Sfintei Treimi în acest an pentru satul Ohrincea, r-nul Criuleni, a fost una deosebită. Dangătul clopotelor şi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie au dat startul acţiunilor consacrate celei de-a 575 aniversări a satului.

Cu o deosebită dragoste de meleagurile natale şi de sătenii săi a sosit de peste Prut ohrinceanul Valeriu Iurcu, organizatorul principal al sărbătorii. Manifestările au început cu cuvinte de felicitare din partea invitaţilor de onoare: dl Ion Oneşciuc, primarul raionului Criuleni, dna Maria Şalaru, preşedintele Societăţii Culturale ,,Vasile Militaru”, dna Silvia Guzun, director de şcoală din Chişinău, dl Gheorghe Zolotco, pensionar din localitate. Apoi a urmat un buchet de melodii şi versuri prezentate de ansamblul folcloric ,,Vatra” şi grupul folcloric de copii ,,Lăstăraşii” de pe lângă Căminul Cultural din sat, organizator – şefa bibliotecii publice dna Diana Odobescu. La sărbătoare au participat şi marii maeştri Anastasia Lazariuc, Igor Ciobanu, Zinaida Bolboceanu ş.a.

Deosebit de interesant a fost concursul pentru cea mai bună casă ţărănescă din nuiele şi acoperită cu stuf. Toată lumea a admirat sfânta icoană pictată pe sticlă de Mihail Țâgănaş, expoziţia ,,Prea frumoasă-i faţa pâinii” şi obiectele vechi de artizanat. Au impresionat fotografiile prezentate de nepotul dnei Maria Țâgănaş. N-au lipsit nici competiţiile sportive: trânta pentru juniori şi maturi.

În satul Ohrincea activează şcoala gimnazială, căminul cultural, biblioteca publică, ambulatorul medical, oficiul poştal şi unul dintre cele mai vechi edificii istorice – biserica.

În două gramote domneşti datate cu anul 1763 este pomenit preotul Enachi din satul Ohrincea. Astfel, 1763 poate fi considerat anul atestării documentare a bisericii din localitate ,,Pogorârea Sf. Duh”. Conform documentelor bisericeşti oficiale este atestată construcţia în sat a bisericii de lemn ,,Sf. Treime” înălţată în 1804 cu străduinţa moşierului din sat Ioan Codreanul. În 1924 se constata: ,,Biserica are forma corabiei dreptungiulare şi este construită din nuiele şi stuf, lipite cu lut şi acoperite pe dinafară cu scânduri. Acoperişul a fost schimbat cu unul metalic din tablă zincată. Pereţii sunt susţinuţi de trei contraforturi de piatră. Ferestrele mici, aşezate sus, ca la bisericile vechi moldoveneşti”.

În toamna anului 1989 la o adunare a satului s-a pus în discuţie problema locaşului de cult: biserica veche să fie demolată şi în locul ei să fie construită una nouă pe banii colectaţi de la săteni. Începând cu primăvara anului 1990 locuitorii din Ohrincea de la mic la mare au ieşit la construcţia locaşului sfânt. În anul 1992 biserica a fost sfinţită de Mitropolitul Vladimir. După redeschidere, primul preot care a slujit a fost părintele Ioan Șeptelici, apoi părintele Anatolii Ghinda după care au urmat şi alţi preoţi pe perioade scurte. În 2006 a fost numit ca preot Dumitru Marandiuc, care slujeşte până în prezent, ajutând sătenii în efortul lor de apropiere de Dumnezeu.

M. Ş.

Satul meu cu-aromă de salcâm

Urcând pe drumul Volnei, mi se deschide-n vale

Un colţ de rai, Ohrincea – icoane dulci, natale,

Ce-mi par pictate parcă de însuşi Dumnezeu…

Acolo,-ntr-o căsuţă, născutu-m-am şi eu.

 

Mă-nchin la Sfânta Cruce de la stăbuni rămasă

Şi paşii mei mă poartă pe-aripi de vis acasă,

La nucii mei, în care, sărind din stea în stea,

Se zbenguie prin ramuri copilăria mea.

 

Aici îmi este satul şi baştină cea sfântă,

Aici, vântul alină şi ploaia-n ierbi cuvântă,

Aici îmi este casa, aici stămoşii-mi sunt,

Legaţi de noi de-a pururi prin tainic legământ.

Maria ŞALARU

Related Posts

Share This

Lasă un răspuns


Get Widget
%d bloggers like this: