ABONARE 2019

“Suiţi, fraţilor, suiţi!”, ne îndeamnă Sfântul Ioan Scărarul, arătându-ne treptele ce duc spre Dumnezeu, spre Rai. Să încercăm împreună să identificăm aceste trepte şi să facem primii paşi pe ele. Numai astfel vom putea deveni mai aproape de Tatăl Ceresc şi unul faţă de altul.

Abonaţi-vă la „Scara spre cer”

şi veţi avea frumoasa posibilitate de a pătrunde pas cu pas în tainele adânci ale credinţei strămoşeşti, de a vă întări credinţa şi dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele.

„Scara spre cer” este o ediţie color cu apariţie lunară.

Preţul abonamentului anual e de 96 lei
Indice poştal PM22119

Apare din ianuarie 2011

„Scara spre Cer” e inclusă de către „Poşta Moldovei” în lista publicaţiilor cu distribuire peste hotarele Republicii Moldova. Astfel, în orice colţ al lumii puteţi primi publicaţia ortodoxă pentru copii şi adolescenţi. Pentru aceasta trebuie să rugaţi rudele sau cunoscuţii din Republica Moldova să perfecteze un abonament.


Get Widget
%d bloggers like this: