DONAŢII

Iubiţi fraţi şi surori!

Editarea „Scării spre Cer” este o performanţă deloc uşoară pentru redacţie. Avem posibilităţi financiare şi tehnice reduse, facem muncă de voluntariat, în numele Domnului. De aceea Vă rugăm să contribuiţi financiar în măsura posibilităţilor la fortificarea şi relansarea pe o orbită nouă a publicaţiei noastre. Donaţiile rugăm să fie însoţite de o scrisoare cu numele jertfitorilor şi ei vor fi pomeniţi în biserici şi mănăstiri din Republica Moldova.

Datele bancare ale ziarului:

cont în lei moldoveneşti – 2251702832MD

la B.C. “Eximbank – GRUPPO Veneto Banca” S.A., fil. nr. 11 Chişinău, EXMMMD 22436

pentru P.P. „Scara spre Cer”, c/f 1010620006859.

Redacţia organizează non-stop concursuri cu cititorii, expediind lunar drept premii cărţi ortodoxe. Cerem ajutor şi la acest capitol, rugându-vă să ne expediaţi, după posibilitate, titluri de carte ortodoxă pentru copii pe adresa redacţiei: P.P. „Scara spre Cer”, str. Al. Cosmescu 41, ap. 2, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD-2009.

Doamne ajută!


Get Widget
%d bloggers like this: